Projekt Erasmus+: Europejska droga do sukcesu zawodowego

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-062883
Kwota dofinansowania: 149 978 €
Termin realizacji: 01.06.2019 – 31.05.2021

Projekt „Europejska droga do sukcesu zawodowego” realizowany jest w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół nr 6 w Tychach. W ramach projektu uczniowie odbędą 3-tygodniowe staże zagraniczne w Portugalii, Hiszpanii i Irlandii. Projekt przewiduje wyjazd 64 uczniów technikum i szkoły zawodowej wszystkich kierunków kształcenia w naszej szkole. Uczniowie będą wybrani w drodze rekrutacji, a następnie zostaną przygotowani pod względem językowym i merytorycznym do wyjazdów. Uczestnikom podczas wyjazdów będą towarzyszyć nauczyciele opiekunowie. Partnerami projektu są: Braga Mobility Open w Bradze w Portugalii, Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze w Hiszpanii oraz Your International Training w Mallow w Irlandii. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz zapoznania się z językiem, kulturą, historią i sposobem życia w krajach przyjmujących. Pobyt na praktykach zagranicznych pozwoli także na rozwój kompetencji społecznych uczniów.

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 wydłużono czas trwania projektu do 30 listopada 2021r. Zmieniono również partnera projektu. Zamiast wyjazdu do Mallow w Irlandii, uczniowie wyjadą na staże do Malmö w Szwecji. Partnerem projektu w Szwecji jest EU Mobility Sverige.

dokumenty do pobrania

GALERIE