eTwinning Erasmus+ Xtreme addictions

Projekt Xtreme addictions realizowany był na platformie eTwinning Live w ramach programu Erasmus+. W projekcie brały udział szkoły z: Hiszpanii, Portugalii, Serbii, Ukrainy oraz Turcji (łącznie 10 szkół). Ogólnym założeniem projektów eTwinning jest poznanie uczniów z innych krajów, obyczajów i zwyczajów panujących w tych krajach oraz wymiana informacji w temacie przewodnim projektu. Tematem tego projektu były uzależnienia. W projekcie wzięło udział 7 uczniów z klas: 2tinG oraz 3tin.

Projekt skupiał się na różnego rodzaju nietypowych, ale z roku na rok coraz częstszych nałogach, popularnych wśród młodego pokolenia.

W tym projekcie rozmawialiśmy o uzależnieniach, które choć nie są oficjalnie podnoszone, są bardzo poważne i niebezpieczne dla naszego zdrowia, jak uzależnienie od technologii (np. gier), ortoreksja/bigoreksja, toksyczne związki, hazard on-line, czy uzależnienie od napojów energetycznych.

Naszym celem było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nałogami, wymiana informacji o uzależnieniach i analizowanie tych zagrożeń.

Dowiedzieli się, kiedy dane zachowanie lub hobby jest dopuszczalne oraz kiedy przekroczona zostanie granica, a hobby zamienia się w obsesję.

Jednak przede wszystkim głównymi celem uczniów było m.in. poprawić swoje umiejętności językowe i poznać nowych ludzi 🙂

Pozytywną informacją jest fakt, że projekt spełnił oczekiwania naszych uczniów 🙂 Najtrudniejszym przedsięwzięciem dla uczniów było zorganizowanie współpracy międzynarodowej. 

W ramach projektu realizowane były: odpowiedzi na pytania innych uczestników projektu o naszym kraju: https://youtu.be/wcPHffgEMCo, quiz wiedzy o krajach biorących udział w projekcie, prezentacje o uzależnieniach przypinane na padlecie oraz projekty końcowe.

Projekt został otrzymał Odznakę Jakości Krajowego Biura eTwinning Polska!

© EW