eTwinning Erasmus+ Programming and Mathematics – two-way relationship

“Anyone can write computer – understandable code. Good programmers can create code that people can understand.” Martin Fowler

Projekt Programação e Matemática – relação com dois sentidos / Programming and Mathematics – two-way relationship / Programmation et Mathématiques – relation bidirectionnelle realizowany był na platformie eTwinning Live w ramach programu Erasmus+. W projekcie brały udział 4 szkoły z Portugalii oraz nasza szkoła! Założycielem projektu była profesor Anabela Rocha ze szkoły: Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto w Covilhã http://www.aefhp.pt/

 Uczniowie podczas spotkania online prezentowali efekty swojej pracy. Zadaniem tego projektu było dla naszej szkoły programowanie. W projekcie wzięło udział 7 uczniów z klasy 3tin, którzy zaprezentowali swoje programy w C++ oraz JS wraz z dokumentacją programu.

W projekcie ważne było wykazanie korelacji pomiędzy matematyką a programowaniem, które wzmacniają i stymulują zaawansowane logiczne myślenie. Ćwiczenie jednego przedmiotu pozwala rozwinąć podstawowe umiejętności z innego. Projekt ten miał na celu poprawę podstawowych umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania problemów, planowania rozwiązań, szkolenia i wzmacniania ich logicznego i komputerowego myślenia. Wykorzystując wcześniej wybrane problemy z życia codziennego, uczniowie prezentowali i dzielili się różnymi rozwiązaniami w języku matematycznym, lub w algorytmie, albo w kodzie przy użyciu języka programowania.

Projekt został otrzymał Odznakę Jakości Krajowego Biura eTwinning Polska!

© EW