Hiszpania9 – 13 marca 2020


Miejsce i temat kursu : Barcelona. Inteligencja emocjonalna. Jak rozpoznać i zarządzać emocjami?

Uczestnicy – p. Izabela Andrejczyk, p. Aleksandra Nych

W ostatnim czasie inteligencja emocjonalna jest entuzjastycznie przyjmowana przez pedagogów na całym świecie i wykorzystana w programach uczenia się umiejętności społecznych i emocjonalnych. Udowodniono naukowo, że pomaganie dzieciom i młodzieży w rozwijaniu samoświadomości i zyskiwaniu wiary w siebie, kontrolowaniu negatywnych emocji i impulsów oraz rozwijaniu empatii prowadzi nie tylko do lepszego zachowania, ale również do wymiernej poprawy wyników w nauce.

Grupa kursantów składała się z 12 osób różnej narodowości: Polacy, Rumunii, Belgowie, Irlandczycy, Islandczycy. Zajęcia prowadziła Jacqui Ashton Smith (Brytyjka). 

       W czasie zajęć można było zdobyć wiedzę na temat znaczenia inteligencji emocjonalnej w nowoczesnej edukacji oraz dowiedzieć się, czym właściwie jest inteligencja emocjonalna. Czym różni się inteligencja emocjonalna do IQ. Ważne tematy poruszane w czasie kursu to:

– etapy rozwoju emocjonalnego dziecka i sposoby pomocy dzieciom i młodzieży, by osiągnąć prawidłowy rozwój emocjonalny.

– rozpoznawanie własnych emocji i wykorzystaniu ich w kierowaniu własnym rozwojem

– sposoby aktywnego słuchania 

– rozwiązywanie konfliktów i sposoby negocjacji. 

– poznanie sposobów rozwijania umiejętności przywódczych u siebie i młodzieży

– poznanie możliwości konkretnego zastosowania umiejętności inteligencji emocjonalnej w domach i miejscach pracy.

Wszystkie omawiane zagadnienia uczestniczy mogli przećwiczyć „na własnej skórze”. Udział w wielu bardzo ciekawych ćwiczeniach, zastosowanie metod aktywnych, pozwolił uczestnikom lepiej zrozumieć istotę omawianych zagadnień. Było ciekawe i inspirująco tym bardziej, że uczestnicy pochodzili z innych krajów, reprezentowali inne kultury, mieli różne doświadczenia systemu edukacji.  Dało to możliwość wymiany spostrzeżeniami, pomysłami, z pracy z dziećmi i młodzieżą. 

         Inteligencja emocjonalna jest równie ważna jak umiejętności intelektualne. Głowa i serce potrzebują się wzajemnie. Jeżeli poświecimy więcej uwagi inteligencji emocjonalnej – podniesieniu samoświadomości, skutecznemu panowaniu nad ogarniającymi nas przykrymi uczuciami, zachowaniu optymizmu i wytrwałości mimo niepowodzeń, rozwijaniu zdolności empatii i troskliwości, współpracy oraz nawiązywaniu i podtrzymywaniu poprawnych stosunków z innymi – to możemy spoglądać w przyszłość z większą nadzieją.