Już po raz drugi przystąpiliśmy do projektu „ Lekcje z ZUS”.

Już po raz drugi przystąpiliśmy do projektu „ Lekcje z ZUS”. W trakcie spotkania, które miało miejsce 6 listopada br. z Panią Justyną Marszałek-Świtlik z O/ZUS w Rybniku – uczniowie klas logistycznych tj. 2 TL, 3TL/TPT poznali zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są niezbędne do podjęcia wielu ważnych decyzji na progu dorosłości, a także usystematyzowali wiedzę…

CZYTAJ