http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/technikmechanik-1200x300.jpg

technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje:

- M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

- M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych

- obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych

- organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

- opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń

- organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń

- przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń i ich części składowych

- planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary

- dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia

- organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe i itp.)

- przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach

- organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń; wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy

- sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych

- wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw

- organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń

Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.