http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/technik-logistyk-1200x300.jpg

technik logistyk

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Zadania zawodowe

- przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych

- przygotowywanie procesu logistycznego

- dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań

- przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych

- dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu

- dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych

- obliczanie ilości miejsca do składowania towarów

- przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych

- sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych

- prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi

- analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych

- organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu

- organizowanie logistyki miejskiej

- organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej

- podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

- ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań

- ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie

- organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

- kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej

Praca

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Przedmioty zawodowe

działalność gospodarcza, gospodarka magazynowa, magazyny produkcyjne, magazyny dystrybucyjne, logistyka transportu, usługi logistyczno-transportowe, procesy magazynowe, organizacja prac magazynowych procesy, transportowe, procesy magazynowo-spedycyjne