http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/technik-eksploatacji-portow-terminali-1200x300.jpg

technik eksploatacji portów i terminali

(kierunek realizowany we współpracy z firmą Welcome Airport Services)

To zawód cieszący się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Wzrost produkcji w gospodarce i intensywny rozwój branży transportowej powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ogromny rozwój przedsiębiorstw związanych z eksploatacją portów i terminali. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie nasza szkoła oferuje tzw. eurozawód właśnie o takiej specjalności.

 

Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach samochodowych, kolejowych, lotniczych, morskich i żeglugi śródlądowej a także zatrudnienia w charakterze personelu pokładowego.

      Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu
 • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach,
 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali.

W czteroletnim cyklu kształcenia zdajesz 2 kwalifikacje, które dają ci perspektywy zatrudnienia w następujących zawodach:

Kwalifikacja A.33 - Obsługa podróżnych w portach i terminalach :

 • specjalisty ds. obsługi podróżnych w portach lotniczych
 • specjalisty ds. obsługi podróżnych w portach morskich  i śródlądowych
 • specjalisty ds. obsługi bagażowej
 • specjalisty ds. obsługi pokładowej

Kwalifikacja A.34 - Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach:

 • specjalista ds. obsługi magazynów
 • specjalista ds. eksploatacji portów i terminali
 • specjalista ds. eksploatacji środków transportu bliskiego
 • specjalista ds.  organizacji przeładunku towarów w portach i terminalach

Gdzie możesz pracować ? 

Umiejętności i zdolności związane z eksploatacją portów i terminali wykorzystasz pracując w centrach logistyczno – dystrybucyjnych, terminalach przeładunkowych, agencjach obsługi portów, portach i terminalach lotniczych, morskich i śródlądowych.

Ponadto: 

 • zajęcia praktyczne symulujące proces odprawy pasażerów
 • wycieczki przedmiotowe
 • możliwość odbycia staży i praktyk zagranicznych
 • udział w konkursach i olimpiadach