mechanik samochodowy

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Zadania zawodowe:

- przyjmowanie samochodów osobowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia

- ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi

- usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów osobowych (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, wały napędowe, koła jezdne, układy hamulcowe, obwody elektryczne, układy chłodzenia i ogrzewania, nadwozie samochodowe) w ramach napraw bieżących i okresowych

- przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia samochodu oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego

- wykonywanie operacji demontażowo-montażowych samochodów i ich zespołów

- mycie oraz czyszczenie części i zespołów

- przeprowadzanie weryfikacji części oraz naprawy zespołów

- dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.)

- wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;

- sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych

- organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Przedmioty zawodowe:
podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń; technologia mechaniczna; układy sterowania i regulacji; maszynoznawstwo; eksploatacja maszyn i urządzeń; pracownia techniczna; bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością