http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/10/elektro-mechanik-1200x300.jpg

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(kierunek realizowany we współpracy z firmą Inter Cars)

To kierunek, dzięki któremu zdobywa się wiadomości i umiejętności z zakresu diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, jak również wiadomości z zakresu budowy i obsługi pojazdów. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych specjalistów z zakresu elektroniki samochodowej.

Czego uczysz się na zajęciach?

 •   budowy i zasady działania poszczególnych układów elektromechaniki samochodowej;
 •   czytania dokumentacji i schematów elektronicznych;
 •   sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 •   lokalizowania i usuwania uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 •   oceny stanu technicznego zespołów  i układów elektronicznych;
 •   montażu i demontażu poszczególnych modułów instalacji elektrycznych;
 •   diagnostyki zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 •   lokalizacji i naprawy uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych - na wyposażeniu szkoły urządzenie diagnostyczne KTS BOSCH;
 •   prowadzenia  dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 •   aktualnych zagadnień i przepisów prawnych niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kat. B.

Trzyletni cykl kształcenia kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem zawodowym z kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Gdzie możesz pracować ? 

 • w zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach, produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne),
 • placówkach handlowych;
 • może także prowadzić działalność gospodarczą.

W naszej szkole większość przedmiotów zawodowych realizowana jest jako PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, przez co zrozumienie trudnych zagadnień teoretycznych staję o wiele łatwiejsze.

Dzięki współpracy z firmą „Inter Cars” zajmującą się szkoleniem pracowników wykwalifikowanych zakładów motoryzacyjnych, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wartościowych kursach, kończących się uzyskaniem imiennych certyfikatów.

Wieloletnie doświadczenie szkoły w nauczaniu kierunku, współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

Ponadto: 

 • szkolenia prowadzone w ramach programu „Młode kadry” koordynowanym przez firmę "Inter Cars". Dodatkowe kwalifikacje zapewniają firmy z branży motoryzacyjnej takie jak: Bosch, Castrol, Denso, LUK, Scheffler, OSRAM,
 • kurs diagnostyki samochodowej certyfikowanej przez firmę Bosch,
 • praktyki zgodne z programem nauczania w renomowanych firmach.

Absolwent może kontynuować naukę i zdobyć zawód zarówno technika pojazdów samochodowych jak i mechanika pojazdów samochodowych.