http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/12/erasmus-1200x400.jpg

Lp

Nazwa dokumentu

Typ pliku


1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png

2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POWER

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png

3

CO WIESZ O PORTUGALII

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

4

PLAN PRAKTYK W RAMACH PROJEKTU

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

5

PROGRAM PRAKTYK DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

6

PROGRAM STAŻU DLA TECHNIK LOGISTYK

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

7

Słownik dla informatyków

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

8

Słownik dla logistyków

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

9

Słownik dla mechaników

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

10

PROJEKT PO wer - krótkie sprawozdanie z praktyk w portugalii

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png