Młodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany   do uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się, i Fundacją Banku Zachodniego WBK.

Celem programu jest przeprowadzenie lokalnych akcji czytelniczych ( ścieżka objęta patronatem programu Poczytajmy).

Grupa projektowa przygotowuje i przeprowadza akcję czytelniczą skierowaną do społeczności szkolnej lub sąsiedzkiej. Przykłady działań to: zorganizowanie wymiany książek, przygotowanie przedstawień w oparciu o teksty kultury, tydzień czytania na najdłuższej przerwie, organizacja spotkań autorskich, publikowanie własnych opowiadań i głośne czytanie w różnych salach i klasach.

Nasi uczniowie przez tydzień propagowali słowo literackie w przestrzeni miejskiej. W towarzystwie dzieci z Przedszkola nr 8 oraz z Niepublicznego Przedszkola,, Kubusia Puchatka” w Tychach codziennie wyruszano na bajkowe wędrówki. Ukoronowaniem zajęć było przedstawienie w Domu Dziennego Pobytu ,,Wrzos”.