„Lekcje z ZUS” jest to pierwszy, autorski projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu „Lekcje z ZUS” klasa 3TL 17 listopada 2017 r. poznała zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są niezbędne do podjęcia wielu ważnych decyzji na progu dorosłości, a także usystematyzowała wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń – czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Chętni uczniowie mogą zmierzyć się z rówieśnikami z innych szkół w Olimpiadzie  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięcie udziału w. w. konkursie daje uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy pozyskanej na lekcjach oraz uzupełnienia wiadomości, które już posiadają.

Laureaci olimpiady mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. laptopy, tablety czy e-booki, a także indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane wyższe uczelnie.

Opracowała

Aleksandra Tomecka