Jak nakazuje nasza polonistyczna tradycja, lekcje związane z tematyką ,, Chłopów” St. Reymonta miały miejsce w Etnograficznym Parku Krajobrazowym w Chorzowie.
W słońcu  i w deszczu uczniowie klas: III TPS i III TL/TPT przemierzali trakt skansenu.
Po lekturowych klimatach z chęcią przyjęto propozycję odpoczynku w karczmie oraz  przy ognisku, racząc się chłopską strawą.