http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2018/03/lakiernik-1200x300.jpg

LAKIERNIK

To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. W związku z rozwojem branży lakierniczej jak również zmieniającymi się dynamicznie technologiami i materiałami rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny lakiernictwa.

Na zajęciach nauczysz się:

  •  przygotowania powierzchni do lakierowania;
  •  przeprowadzania renowacji nadwozia;
  •  technologii nakładania powłok lakierniczych;
  •  rozpoznawania wad lakierniczych i metod ich usuwania;
  •  doboru odpowiedniego koloru i odcienia lakieru;
  •  obsługi nowoczesnych przyrządów i narzędzi stosowanych w lakiernictwie;
  •  obsługi nowoczesnych kabin lakierniczych i urządzeń utwardzających powłoki.

Uczniowie szkoły mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w autoryzowanych stacjach obsługi, gdzie uczą się zawodu oraz standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów. Są oni zatrudniani jako młodociani pracownicy, dzięki czemu po zakończeniu okresu edukacji zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

Jako absolwent szkoły będziesz również przygotowany do egzaminu zawodowego w kwalifikacji MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych.

Lakiernicy mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej, w usługach, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.