W tym roku szkolnym nasza szkoła podpisała  umowę o współpracy z firmą ,,Welcome Airport Services’’. Utworzono klasy patronackie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

   WELCOME Airport Services jest jedną z najprężniej rozwijających się i największych w Polsce firm świadczących usługi handlingowe, zapewniającą obsługę naziemną kilkudziesięciu liniom lotniczym z całego świata. Zatrudniając około półtora tysiąca pracowników w siedmiu lokalizacjach (WAW, KRK, POZ, GDN, KTW, SZZ, RZE), a także wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, WELCOME Airport Services świadczy usługi, spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości.

   Uczniowie uczęszczający do klas objętych patronatem będą mieli możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych do Portu Lotniczego w Katowicach i Krakowie, szkoleniach przeprowadzonych przez Patrona oraz co najważniejsze – będą mieli możliwość zatrudnienia w firmie ‘’Welcome Airport Services’’.

 Magdalena Mardaus