Klasy patronackie w  zawodzie technik eksploatacji portów i terminali

WELCOME Airport Services jest jedną z najprężniej rozwijających się i największych w Polsce firm świadczących usługi handlingowe, zapewniającą obsługę naziemną kilkudziesięciu liniom lotniczym z całego świata. Zatrudniając około półtora tysiąca pracowników w siedmiu lokalizacjach (WAW, KRK, POZ, GDN, KTW, SZZ, RZE), a także wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, WELCOME Airport Services świadczy usługi, spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości.

Uczniowie uczęszczający do klas objętych patronatem  mają możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych do Portu Lotniczego w Katowicach i Krakowie, szkoleniach przeprowadzonych przez Patrona oraz co najważniejsze – będą mieli możliwość zatrudnienia w firmie ‘’Welcome Airport Services’’.