W listopadzie gościł w naszej szkole językoznawca dr Wojciech Śmieja, wygłaszając wykład: ,,Bal na Titanicu – o języku szyldów, afiszy i reklam”.

Zapożyczenia z języka angielskiego, zdrobnienia oraz eufemizmy – zastosowane w hasłach reklamowych, z naruszeniem norm leksykalnych – budziły salwy śmiechu uczniów klas IV TIN oraz IV TPS. Nonsens nonszalancji językowej ,,krzyczący” z afiszy i szyldów zainteresował również młodzież  z klas: II TPS i II TL.

Dr Wojciech Śmieja ukazał, iż baczna obserwacja życia ulicy dostarcza licznych dowodów, potwierdzających tezę, że  jesteśmy świadkami hybrydycznego procesu ,,rozwoju” języka, ale… czy, aby ojczystego?