http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/dokumenty-1200x300.jpg

Lp

Nazwa dokumentu

Typ pliku


1

Stypendium szkolne

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

2

Wniosek stypendium szkolnego

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png

3

Oświadczenie - stypendium

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png

4

Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników (orzeczenie)

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

5

Zasiłek szkolny - dokument

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

7

Wykaz podręczników dla technikum rok szkolny 2018/2019

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

8

Wykaz podręczników dla szkoły branżowej ROK SZKOLNY 2018/2019

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

9

WNIOSEK O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

10

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/doc-50x50.png

11

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/pdf-50x50.png