14.11.2017 roku uczniowie klasy II TIN ukończyli roczny kurs z zakresu IT Essentials: PC Hardware and Software firmowany przez Cisco Networking Academy.

Szkolenie zakończone zostało egzaminem, którego wyniki wraz z punktami otrzymanymi w trakcie nauki złożyły się na przyznanie certyfikatów następującym uczniom: Mateusz Chochół, Oliwer Ciećwierz, Kamil Ficek, Aleksander Kolonko, Paweł Kozakiewicz, Dawid Majewski, Bartłomiej Pisczur, Adam Puchałka, Kamila Stasiak, Konrad Stefański i Krystian Żmojda. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Dawid Majewski, Adam Puchałka oraz Kamila Stasiak.

Wszystkim finalistom kursu serdecznie gratulujemy!
Kurs koordynował instruktor CISCO IT – Grzegorz Szymkowiak