Dla klas informatycznych w listopadzie zostały przeprowadzone wykłady przez dr Barbarę Wolek-Kocur doktora nauk humanistycznych, medioznawcę, kulturoznawcę, socjologa. Aktualnie wykładowcę w Katedrze Kulturoznawstwa i Filologii WSZOP.

Temat wykładu: CO WIE O TOBIE INTERNET – CZY JESTEMY BEZPIECZNI W ŚWIECIE ALGORYTMÓW? omawiający mechanizmy pozyskiwania i gromadzenia danych każdego internauty, czy użytkownika telefonu komórkowego. W przystępny sposób zostały wprowadzone zagadnienia Big Data i WEB 3.0. Na przykładach omówione zostały mechanizmy gromadzenia danych osobowych, informacji o stylu życia, gustach, światopoglądzie itp.

Wykład oparty był na prezentacji multimedialnej oraz licznych przykładach  i jest elementem programu profilaktycznego na rzecz bezpieczeństwa w internecie.