"Jeśli nie wiesz do jakiego zmierzasz portu, wiatry pomyślnie nie będą Ci wiały."

Jesteśmy szkołą z bogatą tradycją. Istniejemy od 1972 roku. Dobre warunki do nauki stwarza wysoko wykwalifikowana, życzliwa uczniom kadra pedagogów oraz estetyczne i słoneczne sale lekcyjne.Dnia 12 października 2010 r. nasza szkoła pozyskała certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie. Jesteśmy pierwszą szkołą ponadgimnazjalną w Tychach, którą uhonorowano za podejmowane inicjatywy związane z profilaktyką prozdrowotną. Wyróżniamy się także w skali kraju, bowiem jako jedyna placówka oświatowa realizujemy nasz projekt wspólnie z podopiecznymi Przedszkola nr 8.

Baza dydaktyczna:
- specjalistyczne pracownie przedmiotowe mechaniki pojazdowej i diagnostyki,

- laboratoria pomiarowe,

- doskonale wyposażone pracownie komputerowe

- pracownię logistyczną

- nowoczesną salę gimnastyczną,

- siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt,

- Multimedialne Centrum Informacji, tj. czytelnię wyposażoną w komputery z dostępem do szybkiego Internetu,

- bibliotekę z bogatym księgozbiorem,

- salę audiowizualną z projektorami multimedialnymi,

- indywidualne szafki i szatnię,

- bufet z aneksem jadalnym - przyjazny dla kieszeni ucznia,

- salę konferencyjną,

- gabinet medycyny szkolnej - stały dyżur pracownika służby zdrowia,

- wykwalifikowanych doradców zawodowych wspomagających trafne wybory edukacyjne i zawodowe,

- psychologa szkolnego prowadzącego poradnictwo rodzinne, służącego pomocą zarówno uczniom jak i ich rodzicom.

 

Swoje zainteresowania i uzdolnienia uczniowie rozwijają, biorąc udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

 

Współpracujemy z Politechniką Śląską - która ma filię w naszym budynku, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, czeską szkołą samochodową w Ostrawie.

Realizujemy unijny program "Zawód twoim autem" umożliwiającym m.in. prawa jazdy kat. B, certyfikatów ECDL i TELC. Realizacja projektu Akademia Kluczowych Kompetencji w roku szkolnym 2010/2011 (zajęcia z diagnostyki, mnemotechniki, tańca i aerografu).

W naszej szkole panuje miła atmosfera. Każdy uczeń znajdzie tu wsparcie dla swoich inicjatyw, możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań, zdobędzie rzetelną wiedzę i konkretny zawód, a także nawiąże nowe znajomości.

Biblioteka usytuowana w centrum szkoły jest miejscem bardzo chętnie i licznie odwiedzanym przez uczniów i nauczycieli. Posiada duży księgozbiór woluminów, uzupełniany o nowości i ciekawe pozycje. Uczniowie bardzo często korzystają z Multimedialnego Centrum Informacji, wyposażonego w 6 komputerów z dostępem do Internetu. Mogą również korzystać ze skanera, drukarki oraz kserokopiarki, zainstalowanych w bibliotece.